Chính sách bảo mật của Liêm MKT

Trên internet, việc bảo vệ thông tin cá nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính sách bảo mật của một trang web không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn là cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng. Trang web https://liemmkt.com cũng không ngoại lệ, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chính sách bảo mật của họ.

Bình luận và dữ liệu được thu thập

Khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như địa chỉ IP, chuỗi user agent của trình duyệt và email (được mã hóa dưới dạng hash) để hỗ trợ trong việc phát hiện spam. Những thông tin này sẽ được lưu giữ vô thời hạn để hỗ trợ việc nhận ra và chấp nhận bình luận một cách tự động.

Thông tin liên hệ và Cookies

Nếu bạn viết bình luận hoặc đăng nhập vào trang web, chúng tôi có thể lưu thông tin liên hệ của bạn trong cookie để giúp bạn không cần phải nhập lại thông tin nhiều lần. Những cookie này có thể được lưu giữ trong khoảng từ một năm đến hai tuần tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web có thể chứa nội dung nhúng từ các trang web khác như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Những nội dung này hoạt động theo cách tương tự như khi bạn truy cập trực tiếp vào trang web nguồn. Tuy nhiên, các trang web khác có thể thu thập dữ liệu về bạn thông qua việc sử dụng cookie và các công cụ theo dõi.

Chia sẻ dữ liệu và thời gian lưu trữ

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cụ thể đã được thông báo trước và không bao giờ bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ bạn hoặc nếu có yêu cầu pháp lý. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ vô thời hạn để hỗ trợ việc quản lý bình luận và tài khoản người dùng.

Dữ liệu Đăng nhập (Social Login)

Liêm MKT phát triển ứng dụng Liêm MKT Social Login như một ứng dụng miễn phí. Ứng dụng này cho phép bạn đăng nhập trực tiếp vào Website Liêm MKT bằng tài khoản mạng xã hội của bạn (Facebook và Google).

Nếu bạn chọn sử dụng Đăng nhập qua ứng dụng của tôi, tức là bạn đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Quyền lợi của người dùng

Nếu bạn có tài khoản hoặc đã để lại bình luận trên trang web, bạn có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và cũng có quyền yêu cầu xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Thông tin liên hệ của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên lạc và giao tiếp với bạn về các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cam kết không bán, không trao đổi hoặc không chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin bổ sung

Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn để phục vụ cho mục đích cụ thể trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập thông tin bổ sung khi cần thiết và chỉ sử dụng những thông tin đó cho mục đích đã được thông báo trước.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ hoặc hủy hỏa.

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Chúng tôi cam kết duy trì tính minh bạch và công khai trong việc tiết lộ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu pháp lý hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của công ty, khách hàng và người dùng.

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Chúng tôi chỉ nhận dữ liệu từ những bên thứ ba khi có sự cho phép rõ ràng từ phía bạn hoặc nếu có yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cam kết không thu thập, không lưu trữ hoặc không xử lý dữ liệu cá nhân từ những nguồn không đáng tin cậy.

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Chúng tôi có thể áp dụng các công nghệ tự động để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Mục đích là để cải thiện trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống.

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

Trong trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc công bố là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của công ty, khách hàng và người dùng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của tôi, đừng ngần ngại liên hệ với tôi tại [email protected].